نویسنده = جلال حسن‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. جنگل‌های بلوط درکش خراسان شمالی؛ نگینی جداشده از جنگل‌های هیرکانی

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 73-81

لیلا کریمی؛ پریسا پناهی؛ جلال حسن‌نژاد