نویسنده = حبیب الله رحیمی
استان کرمانشاه- پاوه- سد داریان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 32-32

حبیب الله رحیمی


روند زوال بلوط در رویشگاه‌‌های جنگلی زاگرس

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 7-11

حسن جهانبازی؛ مهدی پورهاشمی؛ یعقوب ایرانمنش؛ معصومه خان حسنی؛ مازیار حیدری؛ حبیب الله رحیمی؛ مهرداد زرافشار؛ یوسف عسگری؛ رضا کرمیان؛ محمدرضا نگهدار صابر؛ داریوش مهدی فر؛ جلال هناره؛ فرحناز رشیدی؛ احمد حسینی؛ منوچهر طهماسبی


لاله‌هاگیاهان با ارزش زینتی در فلور ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 45-56

نسترن جلیلیان؛ مصطفی اسدی؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ حبیب الله رحیمی