استان کرمانشاه، گردنه قلاجه

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

نویسنده

کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران

10.22092/irn.2024.131351

عنوان مقاله [English]

Kermanshah province, Gardaneh Ghalajeh

نویسنده [English]

  • Maryam Hasaninezhad
Research expert, National Botanic garden of Iran