پژوهش‌ها نشان می‌دهند، کاشت دوباره جنگل‌های برداشت‌شده با ترکیب‌ متنوعی از نهال‌ها سبب تسریع در احیای آنها می‌شود.

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.131334

چکیده

نتایج یک آزمایش 20 ساله نشان می‌دهد، کاشت دوباره و با گونه‌های متنوع برای احیای جنگل‌های برداشت‌شده، نتایج بهتری را نسبت به احیای طبیعی آنها در پی دارد. هر چه تنوع گونه‌های کاشته‌شده بیشتر باشد، سطح تاج‌پوشش و زیست‌توده سریع‌تر احیا می‌شود.
مشاهده‌های ماهواره‌ای در یکی از بزرگ‌ترین آزمایش‌های اکولوژیکی جهان در جزیره بورنئو نشان می‌دهد، کاشت دوباره جنگل‌های برداشت‌شده با ترکیب متنوعی از نهال‌ها می‌تواند به‌طور چشمگیری احیای آنها را تسریع کند. نتایج این آزمایش در نشریه Science Advances منتشر شده است.

عنوان مقاله [English]

Study shows replanting logged forests with diverse mixtures of seedlings accelerates restoration

نویسنده [English]

  • maryam Masoom Tamimi
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

-