صنوبر و بید، میزبان های جدید علف هرز کاتوس در ایران

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 پژوهشگر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خوزستان، ایران

10.22092/irn.2024.364293.1559

چکیده

کاتوس با نام علمی (Cynanchum acutum) گیاهی چندساله و مهاجم از تیره استبرق (Asclepiadaceae) است و از مهم‌ترین عوامل محدودکننده محصولات زراعی و باغی محسوب می‌شود. این گیاه، بومی ایران نیست و چند سالی است که وارد ایران و به‌طور چشمگیری در سرتاسر کشور پراکنده شده است. علف ‎هرز کاتوس به‌دلیل ویژگی‎های رشدی منحصر‌به‌فرد و توانایی تکثیر رویشی و زایشی، قدرت تهاجمی بالایی دارد و حدود سه سال است که در مجتمع تحقیقاتی البرز (واحد تابعه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) مشاهده شده است. در سال 1402 شیوع آن در کلکسیون‎های مادری صنوبر، بید، همچنین در درختان ارس حاشیه مجتمع مشاهده شد. در این پژوهش علف‌ هرز کاتوس روی صنوبر و بید برای اولین بار در ایران گزارش می‌شود. با توجه به ضرورت حفظ کلکسیون‎های گیاهی (صنوبر)، به‌عنوان ذخیره‎گاه ژنتیکی، لازم است تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.

. . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poplar and willow trees, the new hosts of Cynanchum acutum in Iran

نویسندگان [English]

  • Davood Bayat Tork 1
  • Samira Farahani 2
  • Pedram Ghadiri pour 1
  • Ali Akbar Sanei 3
1 Researcher, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 3- Researcher, Dezfol (Safiabad) Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Cynanchum acutum is an invasive herbaceous perennial weed from the Asclepiadaceae family that is one of the main limiting factors to successful crop production. This species has recently been introduced to the Iranian fauna and has spread rapidly throughout the country. Cynanchum acutum is one of the unique invasives, typically having high reproductive rates, fast growth rates, and suitable dispersal mechanisms. The initial detection of this weed in the Alborz research station (a subsidiary unit of the country's forest and rangeland research institute) was three years ago. In 2023, its spread was observed in the mother collections of poplar, willow and juniper trees on the edge of the station. In this research, C. acutum is reported for the first time in Iran on poplar and willow, and due to the necessity of preserving plant collections (poplar) as a genetic resource, necessary measures should be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz
  • weed
  • invasive plant
  • new host