استحصال آب از مه، رهیافتی برای توسعه پایدار

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسندگان

1 ستادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

2 استاد پژوهش، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، ‌آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهش، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، ‌آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده کشاورزی پاکدشت، گروه امور زراعی و باغی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.364510.1562

چکیده

یکی از جنبه‌های چرخه آب در طبیعت، که معمولاً نادیده گرفته می‌شود، «مه» است که بخش چشمگیری از هیدرولوژی مناطق کوهستانی را تشکیل می‌دهد. وجود مه، پتانسیلی را برای مناطق کوهستانی اشکورات شهرستان رودسر فراهم می‌آورد، به‌گونه‌ای که استحصال آب از آن می‌تواند مکمل سایر روش‌ها برای جبران کم‌آبی باشد. با پایش وقایع مه‌آلودگی طی دو سال در روستای ویشکی، به‌طور میانگین 65 رخداد مه‌آلود ثبت شد. در این وقایع، میانگین آب جمع‌آوری‌شده برای هر مترمربع از جمع‌کننده‌های توری از جنس پلی‌پروپیلن، 275 لیتر در سال بوده است. در این نوشتار قابلیت سامانه‌‌های جمع‌آوری آب از مه در این مناطق با هدف بررسی امکان استحصال آب از مه به‌منظور افزایش توان تاب‌آوری ساکنین آن در مواجهه با بحران کم‌آبی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Harvesting water from fog; an approach for sustainable development

نویسندگان [English]

  • Kourosh Kamali 1
  • davood nikkami 2
  • Mirmasoud Kheirkhah Zarkesh 3
  • Mahmood Eslami 4
1 Corresponding author, Assistant professor, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Rasht, Iran.
2 Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (AREEO), Tehran, Iran.
4 Assistant professor, Technical and Vocational University, Pakdasht Faculty of Agriculture, Department of Agricultural and Horticultural Affairs, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One aspect of the water cycle in nature that is usually overlooked is fog, which forms a significant part of the hydrology of mountainous regions. The existence of fog has provided potential for the mountainous areas of Eshkevarat of Roudsar City, so water extraction from it can complement other methods to compensate for the lack of water. By monitoring the fog events during two years in Vishki village, an average of 65 fog events were recorded. In these events, the average water collected for each square meter of polypropylene mesh collectors was 275 liters per year. In this article, the ability of fog collection systems in these areas has been investigated to explore the possibility of extracting water from fog to increase resilience against the water shortage crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air humidity
  • Eshkevarat
  • Fog Collector
  • Water supply