مروری بر چهارچوب جهانی تنوع ‌‌زیستی پَسا 2020 و اهداف23‌گانه آن

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسندگان

1 استاد پژوهش، بخش تحقیقات علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22092/irn.2024.131237

چکیده

کره زمین تنها سیاره‌‌ای است که در آن حیات وجود دارد و به تمام اشکال حیات که طی میلیون‌‌ها سال تکامل یافته‌اند، تنوع‌‌ زیستی اطلاق می‌‌شود.
تنوع‌‌ زیستی، در سطوح مختلف حیات و به‌‌خصوص سه سطح بوم‌‌نظام (آبی و خاکی)، گونه ‌(جانوران، گیاهان، قارچ‌‌ها، آغازیان، باکتری‌‌ها) و ژن مطرح است.
ایران، کشوری است که از غنای بالای تنوع ‌‌زیستی (هم در مقیاس بوم‌‌نظام، هم در مقیاس گونه و هم در مقیاس ژن) برخوردار است. به‌گونه‌ای که در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی، در زمره کشورهای دارای تنوع‌‌ زیستی بالا به ‌‌حساب می‌آید.
بخش‌هایی از شمال، غرب و جنوب ‌‌غربی ایران در محدوده نقاط داغ تنوع ‌‌زیستی جهان قرار می‌گیرد (شکل 1).

عنوان مقاله [English]

A Review of the Post-2020 Global Biodiversity Framework and its 23 Goals

نویسندگان [English]

  • Eskandar Zand 1
  • saeid soufizadeh 2
1 Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University,scientific board of Agriculture group
چکیده [English]

-

جعفرآقایی،م.، پورپیغمبر، م.ج. و محمودی، ح.، 1401. مروری اجمالی بر منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش، تهران، 178 صفحه.
زند، ا.، صوفی‌‌زاده، س. و سید رئوفی، ر.، 1400. تنوع زیستی ایران در یک نگاه. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، 42 صفحه.
زند، ا.، صوفی‌‌زاده.، س.، میقانی، ف. و صادقیان، س.ی.، 1399. تنوع زیستی، مفاهیم، کنوانسیون و ساختار. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، 157 صفحه.
عالی‌پناه، ه.، مفیدی نیستانک، م. و نژاد فلاطوری مقدم، ع.، 1399. گزارش ارزیابی جهانی خدمات تنوع زیستی و زیست‌بوم‌. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، نشر آموزش، تهران، 100 صفحه.