محققان معمای سیستم ایمنی گیاهان را حل کردند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

یک گروه پژوهشی بین‌المللی از دانشگاه گوتینگن، در خصوص ایجاد انعطاف‌پذیری در گیاهان در برابر تهدیدها، مکانیسم‌های مولکولی سیستم ایمنی گیاهان را مطالعه کردند و نشان دادند میان یک ژن نسبتاً ناشناخته و مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زا ارتباط وجود دارد. نتایج این مطالعات در مجله The Plant Cell منتشر شده است.
دانشمندانی از ProTECT (گروه بررسی پاسخ گیاه به نابودی تهدیدهای بحرانی)، مکانیسم‌های مولکولی سیستم ایمنی یک گیاه کوچک گلده را با نام Arabidopsis thaliana (Tale cress) بررسی کردند. ProTECT یک گروه آموزش تحقیقات بین‌المللی (IRTG) است که در سال 2016 با همکاری دانشگاه‌های گوتینگن (University of Göttingen) و بریتیش کلمبیا (University of British Columbia) در ونکور (Vancouver) تأسیس شد. هدف از مطالعه آنها شناسایی و توصیف یک ژن خاص از یک گیاه مقاوم در برابر بیماری بود. بررسی‌های این گروه نشان داد گیاهانی که این ژن معروف کوچک را ندارند، به مقدار زیادی اسیدهای فعال را در خود نگه می‌دارند. علاوه‌بر‌این، این گیاهان مقاومت بالایی را نسبت به عوامل بیماری‌زا نشان می‌دهند، اگرچه این مقاومت موجب کاهش رشد چشمگیری در آنها می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Researchers solve riddle of plant immune system

نویسنده [English]

  • Firoozeا Hatami
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

---