اتلاف ثروت: برداشت محصولات مفید از رشد میکروبی

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهشگران در حال بررسی نحوه تبدیل ضایعات مواد آلی به محصولات مفید توسط باکتری ها هستند. آنها برای نخستین بار
چگونگی فرایند افزایش طول زنجیره کربنی توسط میکروارگانیسم ها را در شرایط عادی خاک شرح می دهند. این نوآوری با کمک باکتری های اختصاصی انجام می شود، فعالیت های متابولیکی آنها می تواند مواد شیمیایی ساده تر را از طریق فرایند رشد میکروبی به زنجیره مواد آلی مفید تبدیل کند. آنکا دلگادو ( Anca Delgado ) پژوهشگر مرکز بیوتکنولوژی محیط زیستی بیو دیزان سوییت (Biodesign Swette Cen ter )در دانشگاه ایالتی آریزونا، در یک بررسی جدید، برای نخستین بار چگونگی فرایندهای افزایش طول زنجیره توسط میکروارگانیسم ها را در شرایط عادی خاک توضیح می دهد. این کار علاوه بر اینکه فرایندهای کم اهمیت در طبیعت را روشن می کند، به پژوهشگران اجازه می دهد تا از باکتر ی ها برای تبدیل منابع آلی مانند ضایعات مواد غذایی به محصولات با ارزش استفاده کنند. چنین روش هایی با کمک علم شیمی سبز از طریق کاهش یا از بین بردن زباله های محیطی، آلاینده ها هنگام تولید مواد شیمیایی، بیوشیمیایی یا سوخت های زیستی و سایر منابع مهم، سود دو برابری را به جامعه می رسانند. این کار به پژوهشگران در گسترش دانش خویش در مورد بوم شناسی نیز کمک خواهد کرد.

عنوان مقاله [English]

The occurrence and ecology of microbial chain elongation of carboxylates in soils

نویسنده [English]

  • Sedighe Ghanayi
Senior Research Expert, Research institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.