تغییر رتبه و موقعیت اجتماعی درختان در توده جنگل و تأثیر آن بر روند رشد و پویایی جنگل

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

هر درخت در یک توده جنگلی، نسبت به سایر درختان دارای یک رتبه و موقعیت اجتماعی  (Social rank)
است که براساس وضعیت قرارگیری آن درخت در نیمرخ ارتفاعی جنگل مشخص می شود، به طوریکه درختان در
اشکوب (لایه) فوقانی جنگل بیشتر به صورت غالب و درختان اشکوب تحتانی جنگل معمولاً زبون هستند. اما این موقعیت اجتماعی درختان در طول مراحل تحولی توده جنگل میتواند دچار تغییر و به اصطلاح رانش اجتماعی (Social drift) شود. عوامل مختلفی در تغییر موقعیت اجتماعی درختان مؤثرند، ا زجمله: 1)سرعت رشد متفاوت درختان و 2)
دخالتهای انسانی مانند تنک کردن و حذف برخی از درختان. در اثر تغییر رتبه اجتماعی درختان، تغییراتی در رشد تک تک درختان و درنتیجه در رشد و پویایی کل توده جنگل به وجود می آید که نیازمند دخالتهای انسانی متفاوتی خواهد بود.


عنوان مقاله [English]

The social drift of trees. Consequence for growth trend detection, stand dynamics, and silviculture

نویسنده [English]

  • Reza Akhavan
Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

---