مهندس گودرز شیدایی (دومین مدیر کل دفتر فنی مرتع)

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسنده

پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت دولتی مراتع در ایران بیش از شش دهه قدمت دارد. از اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ با تشکیل واحدی در بنگاه جنگل‌ها، به‌مرور توجه به مراتع و مدیریت علمی وسیع‌ترین عرصه‌های منابع طبیعی در ایران مورد توجه قرار گرفت. پس از تشکیل وزارت منابع طبیعی در سال ۱۳۴۶ شمسی، واحدهایی که در ارتباط با مراتع فعالیت‌ داشتند، تجمیع و دفتر فنی مرتع شکل گرفت. مهندس جواد ایرانفر اولین مدیر کل دفتر فنی مرتع بود که این مسؤولیت را تا خرداد ۱۳۴۹ برعهده ‌داشت. پس از ایشان با ابلاغ وزیر منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ مهندس گودرز شیدایی به‌عنوان دومین مدیر کل دفتر فنی مرتع منصوب شد. 

عنوان مقاله [English]

Engineer Goodarz Sheidaei (Second General Manager of Rangeland Technical Office)

نویسنده [English]

  • mehdi Zohdi
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

--