میکروبیوم‌های (microbiomes) برگ، موضوعی محله‌ای در جنگل‌های شمالی محسوب می‌شوند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

برگ‌های جنگل سرشار از زندگی باکتریایی هستند، اما فیلوسفر (phyllosphere) که بیان‌گر زیستگاه میکروارگانیسم‌های حاضر در شاخ‌و‌برگ‌های درختان است، همچنان پر رمز و راز باقی مانده است. چگونه باکتری‌ها از درختی به درخت دیگر منتقل می‌شوند؟ آیا انواع خاصی از باکتری‌ها فقط روی انواع خاصی از درختان زندگی می‌کنند؟
مقاله جدیدی که در مجله (Ecological Monographs) (انجمن محیط‌زیست آمریکا) منتشر شد به برخی از این پرسش‌ها می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد میکروبیوم‌های برگ درختان افرای قندی (sugar maple trees) با نام علمی Acer saccharum در میان سایر گونه‌ها، بسیار متنوع هستند و متناسب با انواع درختان موجود در همسایگی‌شان، تغییر می‌کنند.
Geneviève Lajoie پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه بریتیش کلمبیا (British Columbia) و نویسنده اصلی این مقاله، پژوهش پیش‌رو را به‌عنوان دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه (Université du Québec à Montréal) انجام داد. او و دستیارش یک تابستان را در آزمونی صحرایی و در تعقیب دقیق شاخ‌و‌برگ‌های پوشیده از باکتری‌ها گذراندند، آنها در پارک‌های دور‌افتاده مستقر می‌شدند و با شتاب و قبل از اینکه شرایط جدید، میکروب‌های ساکن برگ‌ها را تغییر دهد، آنها را برای تجزیه‌و‌تحلیل به آزمایشگاه منتقل می‌کردند.

عنوان مقاله [English]

Host neighborhood shapes bacterial community assembly and specialization on tree species across a latitudinal gradient

نویسنده [English]

  • Reihaneh Gholami
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran