چگونه قارچ‌های خاک به آتش‌سوزی واکنش نشان می‌دهند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در سال 2017، زمانی که آتش‌سوزی‌ها North Bay (واقع در کانادا) را فرا گرفت، «قارچ‌های خاک» موضوع تحقیق گابریل اسمیت (Gabriel Smith)، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه استنفورد (Stanford) شد، این حادثه دلخراش فرصت یک آزمایش طبیعی را درمورد تأثیر آتش‌سوزی بر گروهی از میکروب‌های موجود در خاک فراهم کرد. اگرچه شدت آتش‌سوزی بسیار زیاد بود اما برخی از درختان بلوط هنوز زنده و پابرجا بودند.
پرسش اصلی اسمیت به‌عنوان یکی از اعضای آزمایشگاه Kabir Peay در دانشگاه استنفورد این بود: این اکوسیستم‌ها که در خارج، بسیار سوخته و نابود شده به نظر می‌رسند، در چه سطحی، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؟ نتایج این پژوهش در 9 دسامبر 2020 در نشریه Molecular Ecology منتشر شد. زمین‌های جنگلی بلوط و جنگل‌های همیشه سبز، دو اکوسیستم مورد مطالعه در این پژوهش بودند.
قارچ‌های خاک، ارگانیسم‌هایی هستند که در کنار ریشه‌های گیاهان و سایر میکروب‌های موجود در خاک، نقش بسیار مهمی را در اکوسیستم برای خاک و گیاه ایفا می‌کنند، از آن جمله می‌توان به نقش آنها در کمک به رشد گیاهان و تجزیه خاک اشاره کرد. درواقع این قارچ‌ها هم تغذیه گیاه و هم ثبات خاک را بهبود می‌بخشند.

عنوان مقاله [English]

How soil fungi respond to wildfire

نویسنده [English]

  • Maryam Masoom Tamimi
Research Expert, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran