اولویت‌بندی در گیاهان دارویی

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسنده

استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Prioritization in medicinal plants

نویسنده [English]

  • Fateme Sefidkon
Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran