1) چرخش جایگاه قدرت‌های اقتصادی، جایگاه ایران کجاست و کجا باید باشد؟ 2) برنامه کلان استراتژیک تحقیقات تغییر اقلیم

نوع مقاله : ستون‌ها

نویسندگان

1 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش، موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران


عنوان مقاله [English]

1) The rotation of the position of economic powers, where is the position of Iran and where should it be? 2) Macro strategic plan for climate change research

نویسندگان [English]

  • Adel Jalili 1
  • Mostafa Jafari 2
1 Professor, research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extention Organization (AREEO), Tehran, Iran