نقش باغ گیاهشناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگسازی

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تشکیل باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا اهداف مختلفی را نظیر حفظ تنوع زیستی، آموزش و فرهنگ‌سازی در مورد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ایجاد محیط مناسب برای پژوهش در زمینه رشد و نگهداری گیاهان، احداث محیطی آرام برای تفرج و آرامش و زیبایی‌شناختی دنبال می‌کنند. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با مساحتی حدود 146 هکتار در شهر تهران پذیرای مردم دوستدار طبیعت، دانش‌آموزان، دانشجویان و کارشناسان سراسر کشور است. نشریه طبیعت ایران در این شماره خود در خصوص نقش باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگ‌سازی مردم با مسئولان باغ، آقای دکتر عادل جلیلی، سرکار خانم دکتر زیبا جم‌زاد و آقای مهندس محمد‌کاظم عراقی گفت‌وگویی داشته است.

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی جنابعالی در طول دوره مدیریت خود در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اهتمام ویژه‌ای در‌مورد باغ گیاه‌شناسی ملی ایران داشته و تلاش زیادی کردید که بازدید از باغ همگانی شود و آحاد مردم بتوانند از این گنجینه زنده گیاهی بهره ببرند. در این راستا توضیحاتی بفرمایید و روند اقدامات انجام شده را برای بازگشایی درب‌های باغ به روی عموم مردم تشریح کنید.

 دکتر عادل جلیلی (رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور): همان‌طور ‌که اشاره کردید یکی از اهداف اصلی تأسیس باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا و به‌خصوص کلان‌شهرها بحث آموزش مردم و بالابردن فرهنگ عموم جامعه است. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران این اهداف را از ابتدا دنبال می‌کرد ولی باید یک تمهیدات و شرایطی آماده می‌شد که به‌طور جدی مردم به باغ دعوت بشوند
 

عنوان مقاله [English]

The role of the National Botanical Garden of Iran in educating and cultivating

نویسنده [English]

  • Ahmad Rahmani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands,, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran