دشت شقایق، روستای میرقلعه، شهرستان درگز، استان خراسان رضوی

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.119067

عنوان مقاله [English]

--