یورد تورپاخلو، کوهستان سهند، استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.119065

عنوان مقاله [English]

---