معرفی و نقد مجموعه کتاب های مرتبط با طرح ملی تعیین علوفه قابل برداشت از مراتع کشور

نوع مقاله: نقد کتاب

نویسنده

کارشناس بازنشسته، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

چکیده

تا سال 1334 که سازمان جنگل‌ها و مراتع تشکیل شد، هیچگونه تشکیلاتی در مورد مراتع کشور وجود نداشت و به‌جز دانش سنتی اطلاعات دیگری در مورد مرتع‌داری دیده نمی‌شد. درواقع، مرتع‌داری رشته جدیدی بود که از اوایل قرن بیستم مطالعات آن در جهان شروع شده بود. با ورود آقای پروفسور پابو از سال 1338 و نیز اجرای پروژه تحقیقاتی، بررسی مراتع ایران توسط فائو، از سال 1343 با تدوین و ارائه کتاب‌ها، گزارش‌ها و پژوهش‌ها به‌تدریج مرتع‌داری نوین در کشور پا گرفت و در ادامه با ایجاد تشکیلات اداری مرتع، دانشکده‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی، این رشته و فعالیت آن در کشور شتاب بیشتری گرفت که ثمره آن کتاب‌ها، نشریه‌ها و بسیاری پایان‌نامه‌های دانشجویی است.
از اصلی‌ترین ارکان مرتع‌داری، مدیریت چرا، با مفهوم اداره کردن مرتع برای دستیابی به استفاده پایدار از آن است. این موضوع با توجه به اصول بوم‌شناختی، اقتصادی و مدیریت بخش دام تحقق می‌یابد که قاعده آن بر نظریه توالی مرتع (کلمنتس، 1916) است که چرای دام اولین و اصلی‌ترین نقش را در تغییرات وضعیت مرتع (ترکیب گیاهی و خاک) ایجاد می‌کند. قواعد مرسوم بر مدیریت چرا، الگوهای مکانی و زمانی است که ...

عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • Javad Moghimi
Retired Expert, Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran