دانه‌ها خاطرات خود را از مادر خود به ارث می‌برند

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در طول تشکیل بذر بر روی گیاه مادر، خواب بذر القاء می‌شود. به خواب رفتن، بذر را قادر می‌سازد تا در فصلی که شرایط محیطی مناسب است جوانه بزند. بذور در زمان‌های مختلفی از خواب بیدار می‌شوند. اگر تمام بذور یک گیاه، به‌صورت هم‌زمان در یک مکان جوانه بزنند، بسیاری از گیاهک‌ها در رقابت برای منابع محدودی که در آن مکان وجود دارد از بین می‌روند.  لوئیس لوپز‌مولینا ‌‌(Luis Lopez-Molina)، استاد گروه گیاه‌شناسی دانشکده UNIGE، توضیح می‌دهد: "بذرهای جمعیت‌های مختلف یک گونه، دارای سطوح مختلفی از خواب هستند و ما می‌خواستیم علت آن را کشف کنیم". در این رابطه دو علت کشف شد...


عنوان مقاله [English]

Seeds inherit memories from their mother

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran