جنگل‌های افراتخته، استان گلستان

نوع مقاله : تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2019.118296

عنوان مقاله [English]

Afratakhte Forest, Golestan Province