گیاهان، قارچ‌ها و باکتری‌ها به کمک یکدیگر خاک را از آلاینده‌ها پاک می‌کنند

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Plants, fungi and bacteria work together to clean polluted land

نویسنده [English]

  • Samaneh Samavat
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran