بقای حشرات و گیاهان سخت‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‏‌کنیم

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

Surviving insects and plants are tougher than we think

نویسنده [English]

  • Amir Ghorbankhani
Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran