با گرمایش جهانی، آب وهوای غیرمعمول بسیار مرطوب و خشک رخ می‌دهد

نوع مقاله : اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

More wet and dry weather extremes projected with global warming

نویسنده [English]

  • Khalil Karimzadeh Asl
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran