در میزگرد تخصصی" بررسی عوامل مهم تخریب جنگل‌های کشور" مطرح شد: نگاهی به گذشته مدیریت جنگل‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه آن

نوع مقاله : گفتگوهای چالشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 معاون سازمان جنگلها،‌مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده

جنگل‌های کشورمان به‌عنوان اکوسیستم‌های غنی و با‌ارزش دارای کارکردهای مختلفی هستند. با توجه به اینکه این ذخایر اکولوژیک از دیرباز با چالش‌های متعددی ازقبیل حضور دام مازاد، بهره‌برداری‌های بی‌رویه، تغییر کاربری اراضی، مسائل مربوط به جنگل‌نشینان، برداشت چوب برای تهیه سوخت و غیره، مواجه بوده‌اند موضوع گفت‌وگوی چالشی این شماره از نشریه طبیعت ایران به «بررسی عوامل مهم تخریب جنگل‌های کشور، برنامه‌های موفق و ناموفق و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه جنگل‌ها» اختصاص یافته است. در این گفت‌وگوی مفصل آقایان مهندس محمدعلی فتوکیان، مهندس کاظم نصرتی و دکتر علی‌اوسط منتظری، معاونان وقت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز‌داری کشور در ادوار گذشته حضور داشتند. مشروح این گفت‌وگو پیش روی شماست.
 
طبیعت ایران: بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام ‌شده نشان می‌دهد که متأسفانه جنگل‌های کشور از نظر کمی و کیفی وضعیت خوبی ندارند. نشریه «طبیعت ایران» با دعوت از صاحب‌نظران، وضعیت جنگل‌های کشور و برنامه‌های اجرا شده در گذشته را مورد بررسی قرار داده تا با تجارب مدیران قبلی بتوان به راهکار مناسبی برای مدیریت بهینه جنگل‌های کشور دست یافت. با توجه به اینکه هرکدام از شرکت‌کنندگان در بحث در مقطعی مسئول اداره جنگل بوده و در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز‌داری کشور مسئولیت داشته‌اید، ضمن معرفی خود، در مورد برنامه‌های موفق و احیاناً ناموفقی که در دوران مسئولیت خود اجرا کرده‌اید، توضیحاتی ارائه دهید.

عنوان مقاله [English]

Emphasized in the "The important factors of forest degradation in the country" Expert Panel: A look at the past management of forests and suggested strategies for optimal management

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Mohammad Ali Fatoukian 2
  • Kazem Nosrati 2
  • Ali Montazeri 2
1 Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran