قدم‌های جدی برای اجرای طرح جامع حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور

نوع مقاله : سخن روز

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

محوری‌ترین وظیفه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، شناسایی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی فلور ایران است. با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای غنی از نظر داشتن تعداد گونه‌های گیاهی دررویشگاه‌های طبیعی خود است از 8000 گونه گیاهی شناسایی شده در این کشور حدود 2300 گونه و زیرگونه آن انحصاری (اندمیک) می‌باشد یعنی به زبان ساده فقط در این سرزمین رویش دارند. شناسایی و حفاظت از این مجموعه عظیم ژنتیکی، کاری بس سنگین و حیاتی است که مسئولیت آن بر دوش دانشمندان و پژوهشگران این موسسه در سراسر کشور است...

عنوان مقاله [English]

Serious steps to implement a comprehensive plan for the conservation of plant genetic resources of the country

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

--