منطقه حفاظت‌شده پرور، استان سمنان

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117326

عنوان مقاله [English]

Parvar Protected area, Semnan Province