جنگل های راش ویسر، نوشهر، استان مازندران

نوع مقاله: تصاویری از طبیعت ایران

10.22092/irn.2018.117323

عنوان مقاله [English]

Forest beech of Veisar, Nowshahr, Mazandaran Province