گیاهان از طریق هورمون اکسین با جنین‌هایشان صحبت می‌کنند

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مدت‌هاست که مشخص شده، سیگنال‌های مادری، رشد‌و‌نمو جنین را در گیاهان تنظیم می­کنند اما ماهیت این سیگنال‌ها ناشناخته بود تا اینکه دانشمندان کشف کردند گیاهان توسط هورمون‌هایی به نام اکسین رشد‌و‌نمو جنین‌هایشان را تنظیم می‌کنند. 
با وجود تفاوت بسیار در دو پدیده بارداری در انسان و رشد بذر در گیاهان، شباهت‌هایی نیز در این دو پدیده مشاهده می‌شود. به‌ویژه این‌که در هر دو پدیده جنین ارتباط نزدیکی با مادر دارد. در حیوانات، شبکه‌ی کاملی از سیگنال‌های مادری شناخته شده است که بر رشد‌و نمو جنین تأثیر می‌گذارد. دانشمندان مؤسسه علم و فناوری اتریش (IST: Institute of Science and Technology Austria)، مؤسسه تکنولوژی اروپای مرکز (CEITEC: Central European Institute of Technology) و دانشگاه فرایبورگ دریافتند که هورمون گیاهی به نام اکسین یکی از سیگنال‌هایی است که توسط گیاه مادر ترشح شده و سبب تنظیم رشد‌و‌نمو جنین می­شود. نتایج پژوهش آنها در مجله Nature Plants منتشر شده است. این تحقیق با همکاری جری فریمل (Jiri Friml) و گروهش، به‌ویژه هلن رابرت (Helene S. Robert) محقق CEITEC در برنو و گروه توماس لوکس (Thomas Laux)   در دانشگاه فرایبورگ انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

Plant mothers 'talk' to their embryos via the hormone auxin

نویسنده [English]

  • Parvin Salehi Shanjani
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran