مکانیسمی جدید برای هورمون گیاهی اکسین کشف شد

نوع مقاله: اخبار علمی و تحلیلی

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اکسین هورمونی است که برای نمو گیاهان ضروری است چون طیف گسترده‌ای از فرایندها را از تشکیل جنین در بذر تا رشد گیاهان کنترل می‌کند. پیش از این اعتقاد بر این بود که مکانیسم اصلی پیام‌رسانی (signaling) اکسین، تنها با تنظیم رونویسی ژن عمل می‌کند. اکنون، دانشمندان ثابت کرده‌اند که مکانیسممکانیسم دیگری وجود دارد و آن توانایی سلول‌های ریشه در پاسخ فوری به اکسین است. این مکانیسم، جهت‌یابی رشد ریشه را به سرعت امکان‏پذیر می‌کند.
هنگامی که بذر گیاهی جوانه می‌زند، ریشه آن نیاز دارد که به سرعت جهت نیروی جاذبه را تعیین کرده و برای رشد عمیق‌تر به درون خاک یعنی جایی که می‌تواند خود را به آن متصل کند و آب و مواد غذایی را دریافت کند، خمیده شود. به منظور خم شدن، رشد سلول در یک طرف ریشه ادامه دارد در حالی که در سوی دیگر این رشد ممانعت می‌شود. این مهار رشد، ناشی از هورمون اکسین است که بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما تعیین زمان دقیق این واکنش دشوار است. پژوهشگران با استفاده از یک راه حل نوآورانه، اکنون می‌توانند زمانی که ریشه‌ها نیاز به پاسخ به تغییرات در غلظت اکسین را دارند، به دقت تعیین کنند. آن‌ها نتیجه گرفتند که سازگاری سرعت رشد بسیار سریع‌تر از آن است که بتوان با مکانیسم رونویسی ژن توضیح داده شود؛ بنابراین باید با مکانیسم مشاهده‏ای سریع آن را ثبت کرد.

عنوان مقاله [English]

New mechanism for the plant hormone auxin discovered

نویسنده [English]

  • Samaneh Asadi Sanam
Assistance Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran