باید حقابه محیط‌های طبیعی را به‌رسمیت بشناسیم

نوع مقاله: سخن مدیر مسئول

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هر روز خشک شدن فلان دریاچه، هامون و تالاب از طریق رسانه‌ها به گوش می‌رسد. از شنیدن این خبرها، ما چه برداشتی باید داشته باشیم و چه سوالاتی در ذهن ما نقش خواهد بست؟! اصلاً حقابه محیط­های طبیعی چیست و عدم توجه به این حقابه چه تبعاتی دارد؟!  و چگونه می­توان این پدیده محیط­زیستی را مدیریت کرد. رویشگاه­های ماندابی شامل دریاچه­ها، رودخانه­ها، چشمه­سارها، جویبارها، آبشارها، جنگل­ها و چمن­زارهای ماندابی هستند که در هر سرزمین با حضور دائمی آب در آن رویشگاه­ها بوجود می­آیند. این رویشگاه­ها بخشی از زنجیره طبیعی هیدرولوژیک آن سرزمین هستند که تحت تاثیر بارندگی و وجود منابع و مخازن آبی زیرزمینی تبلور پیدا می­کنند. بنابراین تغییر اقلیم و مدیریت ناپایدار انسان تاثیر مستقیم در آورد آبی این رویشگاه­ها دارد.

عنوان مقاله [English]

We must recognize the water right of natural environments

نویسنده [English]

  • Adel Jalili
Prof., Research Institute of Forests and Rangeland, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran