پریشان، تالابی رو به خاموشی

نوع مقاله: نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 پژوهشگر، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد تنوع زیستی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران

چکیده

تالاب پریشان یکی از تالاب‍‌های مهم آب شیرین ایران می‌‌‌باشد که از نظر اکولوژیکی، بیولوژیکی و تنوع گونه‌ای بسیار حائز اهمیت است و در سطح ملی یک زیست‌بوم بسیار با ارزش به‌شمار می‌رود که دارای تنوع زیستی غنی و ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تالاب پریشان به‌عنوان یک تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و در سازمان علمی، فرهنگی ملل متحد (UNESCO) به‌عنوان یک ذخیره‌گاه زیست‌کره شناخته شده است. این تالاب جزو مناطق حفاظت شده است و به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری ایران شناخته شده است که در میان کوه‌های فامور قرار گرفته است. سیمای بهاری و پاییزی این تالاب دیدنی است. گیاهان آبزی و نیزارهای حاشیه دریاچه، جنگل‌های واقع در ارتفاعات شمالی و چندین بیرون‌زدگی صخره‌‌ای و پرندگان وحشی و مهاجر آن، گردشگاه طبیعی جالب توجهی را به‌وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parishan, a declining wetland

نویسندگان [English]

  • Sara Sadeghian 1
  • Ahmad Hatami 1
  • Leila Julaie 2
1 Research Expert, Research Division of Natural Resources, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran
2 M.Sc. in Biodiversity, Department of Environmental Protection Fars province, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The Parishan wetland is one of the most important freshwater wetlands of Iran. It is important ecologically and biologically as well as species diversity. At the national level, it is a very valuable ecosystem and has rich biodiversity, economic, social and cultural values. This lake is a recognized wetland in Ramsar Convention list. It is known as a biosphere reserve by UNESCO. The Parishan Lake is known as one of the Iran's tourism hubs, located in the Famour Mountain. The spring and autumn of this wetland is spectacular. Aquatic plants and reeds around the lake, forests located in north highlands, and several rocky protrusions with wild and migratory birds have created an interesting natural park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars
  • Famour Mountain
  • Kazeroon
  • Parishan Lake
  • wetland
 امینی‌راد، م.، 1390. فلور ایران، شماره 71، تیره اویارسلام (Cyperaceae). تهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

 داداشی آرانی، ح.، 1390. دریاچه پریشان. فصلنامه رشد آموزش زمین شناسی. دوره هفدهم، شماره 1. 67 صفحه.

 چشم انداز 25 ساله برای تالاب پریشان. 1389. طرح حفاظت از تالاب های ایران، طرح مدیریت جامع تالاب پریشان. اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس.

 سازمان آب منطقه‌ای فارس، 1385. ادامه مطالعات منابع آب محدوده مطالعاتی پریشان، سال آبی 84-83.

 طاهری، ژ.، 1372. فلور ایران، شماره 10، تیره جگن (Juncaceae). تهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

 گزارش اطلاعات پایه گونه شنگ در تالاب پریشان، 1391. طرح حفاظت از تالاب‌های ایران. سازمان حفاظت محیط زیست. 294 صفحه.

 لطفی، ا.، 1389. دریاچه پریشان (تشریح شرایط پایه). انتشارات پیروز، تهران. 104 صفحه.

مهندسین مشاورجامع ایران،  1382. مطالعات طرح مدیریت ذخیره‌گاه ارژن و پریشان، مجموعه گزارش سازمان حفاظت محیط زیست.                                            

Smith, f., 1996. Biological diversity, ecosystem stability and economic development. J. Ecological Economics. 16: 191-203.

 Davis, P.H. (ed.), 1965-1985. Flora of Turkey, vol. 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.

 Rechinger, K.H. (ed.) 1963-1998. Flora Iranica. Vol. 1-173. Akademische Druck-U, Verlagsanstalt, Graz.