نقدی بر سه کتاب جنگلکاری در مناطق خشک

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در نوشته‌های علمی جنگل، تألیفات مرتبط با مناطق رویشی ایرانو- تورانی و صحارا- سندی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، درحالی‌که در مورد سایر نواحی رویشی ایران به‌ویژه جنگل‌های هیرکانی مکتوبات متعددی وجود دارد که هر یک از منظر خاصی به ویژگی‌های این جنگل‌ها پرداخته‌اند. از این حیث، کتاب‌هایی که اختصاص به رویشگا‌ه­های موجود در نواحی ایرانو- تورانی و صحارا- سندی دارند، حائز اهمیت بوده و به‌مانند دست‌نوشته‌هایی گرانبها و نادر قابل تقدیر و ستایش هستند. نوشته پیش‌رو به ارزیابی اجمالی مجموعه سه‌جلدی "جنگل‌کاری در مناطق خشک"، تألیف مهندس هاشم کنشلو می‌پردازد که جلد سوم آن از نگاه داوران و کارشناسان کتاب، موفق به دریافت عنوان کتاب برتر سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 شد. همه اینها به اهمیت این مجموعه افزوده و فعالیت‌های مؤلف را درخور ستایش می‌کند. کنشلو برای آنان که نمی‌شناسند، ازجمله پژوهشگرانی است که ...

عنوان مقاله [English]

A review on the three-volume book "plantation in arid zones"

نویسنده [English]

  • Mehdi Pourhashemi
Associate Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran