زندگینامه زنده‌یاد استاد کریم ساعی؛ بنیانگذار علوم منابع طبیعی و تشکیلات جنگلبانی در ایران

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسنده

دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان مردان بزرگی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که خدمات گهربارشان نه تنها در مدت حیات آنها بلکه در سال‌های پس از نبودشان همواره چراغ راه رهروانشان بوده است. استاد کریم ساعی بنیانگذار علوم نوین منابع طبیعی و تشکیلات جنگلبانی ایران یکی از نوابع و نوادر عصر ما به حساب می‌آید که پس از گذشت بیش از هشت دهه هنوز نظرات و کتابهایش مورد استفاده اهل قلم علوم جنگل و منابع طبیعی قرار می‌گیرد و از نظراتش در کارهای اجرایی و علمی بهره می‌برند. در سال 1289 هجری شمسی  مصادف با 1910 میلادی هنوز چند سالی از انقلاب مشروطه ایران نگذشته بود که در شهر مقدس مشهد در خانواده‌ای متدین فرزندی پا به عرصه وجود گذاشت که پدرش نام وی را کریم نهاد. پدر ایشان در شهر مشهد به شغل تجارت سنگهای قیمتی ...

عنوان مقاله [English]

Biography of the late Professor Karim Saei; The founder of natural resources science and forestry organization in Iran

نویسنده [English]

  • Vahid Etemad
Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
مهدوی اردبیلی، محمد حسن،. 1372. تاریخچه دانشکده کشاورزی، انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
جوانشیر، ک.، 1378 . تاریخ علوم منابع طبیعی ایران، انتشارات فرهنگستان علوم، جمهوری اسلامی ایران، تهران.
حجازی، ر. و معیر ی نژاد، ج.، 1344 . . راهنمای آموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، چاپ افست، دانشکده کشاورزی.
سالنامه بنگا ههای علمی فلاحتی کرج سال تحصیلی 1317 - 1316 ، چاپخانه مجلس.
مذاکرات و مصاحبه های حضوری با استادان و کارشناسان قدیمی دانشکده منابع طبیعی و دانشکده کشاورزی.
یادنامه بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، 1376
خاطرات و دست نوشته های منتشر نشده  استاد محمد طباطبایی و مصاحبه های حضوری در زمان حیات با ایشان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
یادداشتهای برگزاری مراسم شصتمین سال بزرگداشت استاد ساعی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
امید،حسین. ساسانی،یوسف،.1389. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از آغاز تا کنون، انتشارات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
میرزاده، حمیدرضا ،. 1396. دانستنیهای ایران ، عشق درخت کریم ساعی، طراح پارک ساعی و پایه گذار جنگلداری علمی در ایران