بیمه مراتع، راهکاری برای مدیریت خشکسالی در مراتع کشور

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

خسارت ناشی از پدیده ­هایی مانند خشکسالی بر مراتع و بهره ­برداران امری شناخته شده است. در شرایطی که در اغلب مراتع کشور به استناد آمار دام در طرح­های مرتع­داری، تعداد دام موجود بیش از ظرفیت مراتع حتی برای شرایط نرمال است، تحت چنین شرایطی تشدید تخریب پوشش گیاهی ناشی از خشکسالی و تسریع در روند زوال مراتع به ­وضوح آشکار می­ گردد. کاهش وزن لاشه دام به دلیل عدم تغذیه مناسب و در موارد خشکسالی­ های شدید تلفات دام، موجب کاهش درآمد بهره­برداران مراتع شده و در نتیجه می­تواند پیامدهای اجتماعی در پی داشته باشد. خشکسالی برای دامدارانی که اقتصاد خانوار آنها به مرتع وابسته است، در فصل همزمانی رویش و تولید گیاهان مرتعی با برنامه بهره ­برداران برای عرضه دام به بازار جهت جبران هزینه­ هایی که در فصل زمستان برای دامهایشان کرده­اند، شرایطی را ایجاد می­کند که اغلب با معضل و مشکلات جدی اقتصادی دچار می ­شوند، این مسئله به دلیل اینکه غالب بهره ­برداران مراتع ...

عنوان مقاله [English]

Rangeland insurance is one of the management strategies of drought in rangelands of the country

نویسنده [English]

  • Mohammad Fayyaz
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran