استفاده از چوب برای تولیدات صنعتی در راستای بهبود خواص مهندسی آن به‌منظور حفاظت از منابع طبیعی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 پژوهشگر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ایران

3 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ایران

4 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت جنگل‌ در زندگی انسان محققان را بر آن داشته تا گام‌هایی در راستای پایداری محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات پیرامون بشر بردارند. وجود جنگل با تأثیر شگرف بر محیط و مردم به گونه‌ای است که شرایط زندگی بشری دستخوش آن می‌شود. یکی از محصولات تولیدی مهم جنگل، چوب حاصل از درختان آن است که به‌دلیل اهمیت اقتصادی، این موضوع باعث قطع بی‌رویه درختان شده است. کاهش شدید سطح جنگل‌ها در شمال کشورمان هم حاصل این رویه است که از طرفی تعادل اکوسیستم را نیز بر هم زده است؛ به‌طوری‌که از پدیده‌های طبیعی ناشی از تخریب جنگل‌ها در سال‌های اخیر می‌توان به چندین مورد سیل در قسمت‌های شمالی کشور اشاره کرد. باتوجه‌به مصرف روزافزون چوب و ظهور محصولات چوبی جدید، راهکارهایی برای کاهش مصرف آن پیشنهاد می‌شود. تولید محصولات چوبی با مقاومت‌های مکانیکی مناسب و رعایت اصول مهندسی در صنایع چوب یکی از راه‌های بهبود دوام محصولات چوبی است. دستاورد این بررسی به استفاده بهینه از منابع جنگلی و حفظ منابع طبیعی کشور کمک خواهد کرد. در این راستا، بالا بردن سطح آگاهی مردم در خصوص چوب و خواص مختلف فیزیکی و مکانیکی آن باعث خواهد شد که آگاهانه اقدام به خرید کرده و محصول چوبی مناسبی تهیه کنند. در نهایت در این تحقیق برخی خواص مهم فیزیکی و مکانیکی چوب، کاربرد و روش‌های اندازه‌گیری آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of wood for industrial products towards improving its engineering properties in order to protect natural resources

نویسندگان [English]

  • Fardad Golbabaei 1
  • Reza Hajihassani 2
  • Amir Nourbakhsh 3
  • Abolfazl Kargarfard 4
1 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 َAssociate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
4 Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance of forests in the life of living beings (humans) has convinced the researchers to take steps towards environmental sustainability as one of the main parameters. Forest has such an impact on the environment and life of people that makes the living conditions in that area easier. The wood obtained from trees is one of the most important forest products and due to the economic importance has led to indiscriminate felling of trees. This is resulted in reduced area of forests in the north of the country. In recent years, several floods in northern parts of the country are examples of a natural phenomenon caused by the destruction of forests. Considering the increasing use of wood and the fact that researchers offer new wooden products every day, the solutions are suggested in this research. These suggestions include the production of wood products with proper mechanical strength following the principles of wood industry engineering, so that the durability of the resulting products will be improved dramatically. The achievement of this research is the optimal use of forests and will help to preserve the nature of the country. In this regard, adding people's information about wood and its various physical and mechanical properties will enable people to buy consciously and get the right product at the right price. Finally, in current study, some physical and mechanical properties of wood as well as their application in industry were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical strength
  • wood
  • Forest
  • nature
-ابراهیمی قنبر، مکانیک چوب و فراوردهای مرکب آن، 1376، انتشارات دانشگاه تهران، 706 صفحه.

-ابراهیمی، قنبر، طراحی مهندسی سازه‌های چوبی انتشارات دانشگاه تهران، 992 صفحه.

- حسین‌زاده، عبدالرحمن؛ جهان لتیباری، احمد، ١٣٨٩، خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، 1389، وزارت آموزش و پرورش، 158 صفحه.

 -ASTM Standard Test Methods. 1999. American Society For Testing Materials, Standard methods for testing small clear specimen of timber; ASTM-D142-83. Philadelphia, Pa