نقش حفاظت و صیانت جنگل در حفظ تنوع زیستی

نوع مقاله: نامه‌های علمی

نویسنده

استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بیان مسائل و مشکلات عدیده‌ای است که امروزه با افزایش جمعیت شهرنشین و تقاضای مفرط برای پیدا کردن آشیانه و محل استراحت در نقاط مناسب و مساعد زندگی در پیش روی ما قرار دارد و با افزایش جمعیت تحصیل‌کرده و نیاز مقامات دولتی و بخش‌های خصوصی به درآمدزایی برای تهیه مخارج و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و به‌کارگیری این افراد بدان نیازمندند. جنگل و مرتع به‌عنوان هدیه‌ای خدادای می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را تأمین نماید. به همین دلیل، در طی سال‌ها بدون توجه به ارزش‌های افزوده جنگل در حفظ و نگهداری آب و هوا و تنوع زیستی گیاهی و جانوری به بهره‌برداری از آن پرداخته و با مجموعه‌ای از عوامل معرفی شده در این مقاله صیانت و حفظ تنوع زیستی به خطر افتاده است. در این پژوهش تلاش شده تا با بیان و معرفی گیاهان به‌عنوان اولین شاخصه‌های جنگل و دسته‌بندی آنها در ارتباط با معضلات موثر در تخریب جنگل مطالبی بیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of forest conservation in preserving biodiversity

نویسنده [English]

  • Valiollah Mozaffarian
Professor, Research Institute of Forests & Rangelands, Agricultural Researchm Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main target of the author in this article is to introduce important influence of forests preservation on the biodiversity. There are a lot of complicated problems that are encountered today with increasing population of urban areas and excessive demand for finding shelters and places of rest and recreations. By increasing the educated population and needs of government and public sectors for preparing enough income to pay unforeseen and foreseen expenditures for these people, forests and rangelands are considered as a gift of god. That is why, over the years, regardless of the value added of forests in preserving water, soil, air, and plant and animal biodiversity, forests have been exploited, and with a set of factors mentioned in this article, conservation and preservation of biodiversity has been lost. In this article, it has been attempted to describe the plant species as the first indices of the forests and their classification in relation to the problems of forest degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conservation
  • aggressive species
  • Endemic
  • Fern
  • destruction
  • Hyrcanian Forest