زندگینامه مهندس محمد عابدی شیرازی، بنیانگذار آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان

نوع مقاله : دانشمندان ایرانی

نویسنده

عضو شورایعالی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور


عنوان مقاله [English]

Iranian Scientists

نویسنده [English]

  • Mehdi Zohdi
Forests, Range and Watershed Management Organization, Tehran, Iran