گفتگوی چالشی با آقایان دکتر تقی شامخی و دکتر محمدرضا مروی مهاجر

نوع مقاله: گفتگوهای چالشی

10.22092/irn.2017.111428

چکیده

در راستای اهداف مجله در بخش مصاحبه‌های چالشی، با دکتر محمدرضا مروی مهاجر و دکتر تقی شامخی، دو استاد فرهیخته و پیشکسوت منابع طبیعی از دانشگاه تهران، گفت‌وگویی انجام داده و نظر آنها را درباره وضعیت فعلی منابع طبیعی، شرایط حاکم بر اکوسیستم‌های جنگلی ایران و نحوه مدیریت بر جنگل‌ها جویا شدیم.
امید است این گفت‌وگو، دیدگاه‌های متفاوت متخصصان و صاحبنظران منابع طبیعی را به اطلاع خوانندگان عزیز برساند. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه ممکن است در بعضی موارد اختلاف نظرهایی در مورد مدیریت جنگل‌ها وجود داشته باشد، ولی هر دو نظر در نهایت بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها تأکید دارند.
بهرهبرداری از جنگل فقط برداشت چوب نیست
در گفت و گو با دکتر محمدرضا مروی مهاجر، ایشان به مسائل مختلفی اشاره کردند. وجود مشکلات مدیریتی در حوزه جنگل‌های کشور، در تعارض بودن وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با وظایف وزارت جهاد کشاورزی و نیاز به جداسازی پیکره این سازمان از این وزارتخانه، لزوم پیگیری اجرای طرح استراحت جنگل، توجه به جنبه‌های اکوتوریستی جنگل‌ها و تغییر نگرش روستاییان و جنگل‌نشینان از بهره‌برداری صرف به حفاظت از جنگل، بالا بودن تعداد دانشکده‌های منابع طبیعی و جنگل و ضرورت تجمیع آنها و غیره از جمله تأکیدات این استاد فرهیخته دانشگاه تهران است. مشروح این گفت و گو در پی می‌آید.

عنوان مقاله [English]

Challenging Talk