فلور ایران؛ مجموعه مصور گیاهان و گل‌های ایران

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

نگارش فلور ایران به زبان فارسی در 85 جلد مشتمل بر 657 جنس، 4 هزار و 255 گونه و هزار و812 شکل که از سال 1367 شروع شده است با تاریخچه کوتاه به همراه مشخصات فلور، تشکیلات، اهداف، وظایف و مشکلات آن مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. انتشار فلور به زبان فارسی تا حدی مشکلات گیاه‌شناسی را حل کرده و زمینه را برای رشد گیاهان دارویی و بانک ژن منابع طبیعی فراهم آورده است.

عنوان مقاله [English]

Flora of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Masoumi
چکیده [English]

Writing of Flora of Iran in Persian language, in 85 volumes containing 657 genera, 4255 species and 1812 illustrations, which were started from 1988 with a short history along with Flora characteristic, organization, aims and duties with their different problems contributed. Publishing of Flora in Persian language nearly solved the problems of plant taxonomic of country and augmented the knowledge in research of pharmaceutical plants and natural resources gene bank investigations.