دریاچه زریوار، بزرگترین چشمه آب شیرین ایران

نوع مقاله : نگاهی به طبیعت ایران

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

2 کارشناس ارشد، اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی کردستان

چکیده

در استان کردستان به‌دلیل تنوع شرایط اکولوژیکی، اکوسیستم‌هایی وجود دارد که به لحاظ تنوع گونه‌‌‌‌‌‌ای و گیاهان نادر دارای اهمیت فراوانی هستند. این اکوسیستم‌ها در نقاط مختلف استان به‌خصوص در غرب آن حضور دارند. یکی از مهم‌ترین آنها به نام دریاچه زریوار در شهرستان مریوان قرار دارد که به لحاظ جاذبه گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است. دریاچه زریوار به‌عنوان یک واحد اکولوژیکی و یک اکوسیستم آبی در کردستان پدیده‌ای بسیار زیبا و نادر محسوب شده و با قرار گرفتن در دره طولی نسبتاً وسیعی از غرب و شرق با کوه‌های پوشیده از جنگل احاطه شده‌ است. پوشش غالب منطقه، جنگل‌های نیمه انبوهی است که گونه غالب آن بلوط است و به‌همراه گلابی وحشی، زالزالک و بادام وحشی عناصر درختی و درختچه‌ای آنها را شکل می‌دهند. پوشش علفی انبوهی نیز عرصه‌های وسیعی از حاشیه دریاچه را پوشانده است.  تا کنون 271 گونه گیاهی متعلق به 53 خانواده و 183 جنس در محدوده این دریاچه شناسایی و معرفی شده است. بعضی از این گونه‌ها از جمله Tetrataenium nephrophyllum جزو گونه‌های انحصاری ایران موجود در اطراف دریاچه زریوار بوده و بعضی نیز از جمله Carex pseudocyperus برای اولین بار از غرب کشور در ایران گزارش شده‌اند. حضور گونه‌های انحصاری و نیز گونه‌های کمیاب و نادر اهمیتی دوچندان به پوشش گیاهی دریاچه داده و حفظ این ذخایر ژنتیکی گیاهی ارزشمند را مبرهن می‌نماید. به مثابه فلور، فون منطقه نیز از غنای بالایی برخوردار بوده و پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و موجودات میکروسکوپی متعددی در این زیستگاه حضور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zarivar Lake: The largest fresh water spring in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Maroufi 1
  • Ataollah Ali Ehyaei 2
چکیده [English]

Due to the ecological diversity in Kurdistan province, there are ecosystems, which are of greatest importance in terms of species diversity and rare plants. These ecosystems are present across the province, especially in the west. The Zarivar Lake is one of the most important habitats in the city of Marivan. This site is of great importance in terms of tourist attractions. As an ecological unit and an aquatic ecosystem, the Zarivar Lake  is considered a very beautiful and rare phenomenon in Kurdistan, located in a relatively wide longitudinal valley and surrounded from the west and east by the  mountains covered with forests. The dominant vegetation cover of the region is semi-dense forests, whose dominant species is oak, forming the tree and shrub elements together with Pyrus syriaca, Crataegus meyri, and Amygdalus lycioides. A dense vegetation cover of herbaceous plants covers wide areas of the lake. So far, 271 species, belonging to 53 families and 183 genera, have been identified and introduced around the lake. Some of the species, like Tetrataenium nephrophyllum, are endemic to the Zarivar Lake, and the others, like Carex pseudocyperus, are reported for the first time from the west of Iran.  The presence of endemic and rare plant species in the Zarivar Lake doubles the importance of vegetation and conservation of these valuable plant genetic resources.  The Zarivar Lake is also rich in fauna including mammals, birds, reptiles, amphibians, and numerous microscopic organisms are living in this habitat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan
  • Marivan
  • the Zarivar Lake
  • Endemic species
  • Flora