نقش گونستان‌ها در تعادل اکوسیستم

نوع مقاله : نامه‌های علمی

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

گون‌ها با 844 گونه از بزرگترین جنس‌های گیاهی کشور ایران محسوب می‌شود که 620 گونه آن انحصاری ایران است. این جنس با قدرت سازگاری بالا، اجتماعات وسیعی در حدود 15 تا 17 میلیون هکتار از سطح کشور را پوشش می‌دهد که در تعادل اکوسیستم، حفاظت خاک، ترسیب کربن و تولید علوفه از بعضی گونه‌ها ارزش فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Astragalus in ecosystem equilibrium

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Masoumi
چکیده [English]

The genus Astragalus with 844 species is one of the huge genera in Iran, containing about 620 endemic species. The genus covering about 15-17 million ha, plays an important role in ecosystem equilibrium, soil conservation, carbon sequestration, and forage production of some species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus
  • Ecosystem
  • Carbon sequestration