مشکل دام مازاد در مراتع کشور؛ مفهوم و ریشه‌های آن

نوع مقاله : دیدگاه‌ها

نویسنده

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور


عنوان مقاله [English]

The problem of surplus livestock in rangelands; Concept and roots

نویسنده [English]

  • Mohammad Fayyaz