نویسنده = سعیده اسکندری
تعیین اراضی مستعد زراعت چوب در اراضی غیر جنگلی در استان‌ گیلان

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 49-59

فاطمه احمدلو؛ علیرضا رضایی؛ محسن کلاگری؛ سعیده اسکندری؛ سارا تیموری؛ فاطمه درگاهیان؛ مهدی فرح پور؛ خسرو میرآخورلو


بررسی پراکنش پده‌زارها در استان مرکزی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 51-62

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی؛ سعیده اسکندری