نویسنده = عادل جلیلی
ظرفیت ‌‌زیستی مناطق بیابانی ( تنوع باکتری‌‌ها)

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 21-32

مریم تیموری؛ عادل جلیلی؛ پریسا محمدی


مراتع و تمرکز اکوسیستمی در پژوهش و مدیریت

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 3-3

عادل جلیلی


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی گون‌‌زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 7-24

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ عادل جلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ رحمن رحیم‌‌دخت؛ فرهاد آقاجانلو؛ سعید رشوند؛ محمود گودرزی؛ پروانه عشوری؛ هاجر نعمتی؛ سمیه ناصری؛ یداله قیصری؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ جواد میری‌‌سلیمان


اهمیت تنوع زیستی، تنوع زیستی در ایران و جهان و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی

دوره 8، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 73-89

احمد رحمانی؛ اسکندر زند؛ عادل جلیلی


راهبرد پژوهشی در مقیاس اکوسیستم‌ها

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 3-3

عادل جلیلی


ارزیابی اولیه اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 17-29

جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد فیاض؛ عادل جلیلی؛ مرتضی خداقلی؛ خسرو ثاقب‌طالبی؛ فاطمه سفیدکن؛ عبدالحمید حاجبی؛ مسلم رستم‌‌پور؛ احسان زندی‌اصفهان؛ علی فراهانی؛ نادیا کمالی؛ ماشاء‌‌اله محمدپور؛ مسلم مظفری؛ سمیه ناصری


احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت دوم، نقد و بررسی برنامه‌های گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 79-98

احمد رحمانی؛ نقی شعبانیان؛ کامران پورمقدم؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی


تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تداوم توسعه است.

دوره 7، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 116-116

عادل جلیلی


مراتع و رویکرد جدید مدیریتی

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 3-3

عادل جلیلی


احیا و توسعه جنگل‌های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری

دوره 7، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 79-96

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ رسول اشرفی پور


آب‌های زیرزمینی، پدیده‌ای که باید از نو شناخت

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 3-3

عادل جلیلی


لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم‌‌های مرتعی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 7-20

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ حسین ارزانی؛ محمد فیاض


پدیده سیلاب گل‌آلود و چگونگی مدیریت آن

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 117-117

عادل جلیلی


پروانه سفید برگخوار بلوط و موضوع مدیریت پایدار زاگرس

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 3-3

عادل جلیلی


خاورمیانه، بحران آب و راهبرد مناسب برای ایران

دوره 7، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 115-115

عادل جلیلی


جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس .Centaurea L

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 135-141

طیبه امینی اشکوری؛ حبیب زارع؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


پایش عرصه‌های طبیعی در کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 67-89

احمد رحمانی؛ عادل جلیلی؛ مهدی پورهاشمی؛ محمد خسروشاهی؛ علیرضا افتخاری؛ محمد ابراهیم فرآشیانی؛ فاطمه سفیدکن