نویسنده = فاطمه سفیدکن
اسانس مرزه‌های ایران، منبعی ارزشمند برای تهیه فراورده‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

فاطمه سفیدکن؛ نجمه هادی


کارایی اسانس گیاهان دارویی و معطر بومی ایران در تهیه داروهای ضدمیکروبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 57-71

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ بهاره الهوردی ممقانی


اثرات ضد سرطانی برخی از اسانس‌های گیاهی

دوره 7، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 71-85

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ سمانه اسدی صنم؛ مینا کوه جانی گرجی؛ بهاره الهوردی ممقانی


سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع

دوره 6، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 7-21

جواد معتمدی؛ عادل جلیلی؛ محمد فیاض؛ مرتضی خداقلی؛ حسین ارزانی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی فرح پور


رویکرد ملی برای ایجاد تحول در ارزش اقتصادی گیاهان دارویی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 135-135

فاطمه سفیدکن


اولویت‌بندی در گیاهان دارویی

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 99-99

فاطمه سفیدکن


حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی کشور

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 127-127

فاطمه سفیدکن


گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ضد دیابت در ایران

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 7-20

مهردخت نجف پور نوایی؛ فاطمه سفیدکن


3) توسعه صنایع تبدیلی، ضرورت روز گیاهان دارویی کشور

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 122-122

فاطمه سفیدکن


3)چالش های اساسی تولید گیاهان دارویی جدید در ایران

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 108-108

فاطمه سفیدکن


گیاهان اداپتوژن (Adaptogen)- قسمت دوم

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 82-82

فاطمه سفیدکن


گیاهان اداپتوژن (Adaptogen)- قسمت اول

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 102-102

فاطمه سفیدکن