نویسنده = مریم معصوم تمیمی
تعداد مقالات: 3
2. هشدار: سطح جهانی تنوع زیستی می تواند پایین تز از حد تصورات ما باشد

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 122-122

مریم معصوم تمیمی


3. گیاهان چگونه برای زمین کار می‌کنند؟

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 110-110

مریم معصوم تمیمی