نویسنده = عادل جلیلی
تعداد مقالات: 11
1. استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت اول)

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 82-82

عادل جلیلی


2. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-93

ناصر کاسبی؛ محمدعلی قهرمانی؛ حمیده فخر رنجبری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


3. ضرورت حفظ یکپارچگی مراتع

دوره 4، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 3-3

عادل جلیلی


4. بهره‌برداری کوتاه‌مدت مسیر نو و کارآمد در زراعت چوب

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 3-3

عادل جلیلی


5. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران

دوره 4، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 103-108

علی میرحسینی؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


7. زراعت دیم، عملیات ناپایدار در بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 3-3

عادل جلیلی


10. خشکیدن چشمه ها خطرناک‌تر از خشکیدن تالاب‌هاست

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 3-3

عادل جلیلی


11. جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-105

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی