نویسنده = زیبا جم‌زاد
تعداد مقالات: 12
1. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-96

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


2. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-103

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


3. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 108-111

عفت جعفری؛ احمد حاتمی؛ غلامعباس قنبریان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


4. جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae)

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 113-117

آزاده اخوان روفیگر؛ علی باقری؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


6. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران

دوره 4، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 87-91

مهری دیناروند؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد حسن‌زاده


7. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 90-95

احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ سارا صادقیان؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


8. جایگاه حفاظتی زیرگونه‌ای انحصاری از جنس کُلاه میرحسن از ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 100-109

حسین بتولی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


9. استفاده از شاخص حرارتی در پبش‌بینی مراحل فنولوژیک رشد آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی

دوره 2، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 34-44

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ زیبا جم‌زاد؛ محمدحسین لباسچی؛ احمد اکبری‌نیا؛ لیلی صفایی؛ مژگان لارتی؛ رضا حبیبی؛ گل‌محمد گریوانی؛ صفر صفری؛ ودود صمدی اصل؛ مریم مکی‌زاده تفتی


10. جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 98-103

احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی


11. جایگاه حفاظتی بلوط‌های ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 91-82

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد


12. جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

دوره 1، شماره 1، آذر و دی 1395، صفحه 79-74

جواد محبی؛ زیبا جم‌زاد؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی