دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 20، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-115 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

صفحه 1-1


نامه‌های علمی

6. بررسی وضعیت کمی و کیفی جنگل‌های بنه در استان کرمان و پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت آن‌ها

صفحه 27-33

ارسلان شکرچیان؛ منصوره خداشناس؛ محمدرضا کدوری؛ بیژن پورصفری؛ ماشاالله غنچه‌پور؛ محمد فتاحی


7. تنوع‌‎گونه‎ای سوسک‎های ساپروکسیلیک (چوب‌زی) در راشستان‌های استان گیلان

صفحه 35-40

فرزانه کازرانی؛ محمدابراهیم فراشیانی؛ سودابه امینی؛ ستار زینالی


8. ارزش‌ها و کاربری‌های درختچه اِستبرق (Calotropis procera) در استان بوشهر

صفحه 41-48

ناصر فرار؛ سیدموسی صادقی؛ سید رضا گلستانه؛ فرزاد کرمپور


9. شناسایی آفات گیاه دارویی لگجیCapparis spinosa در استان فارس

صفحه 49-52

سیداصغر آل حسین؛ حسن آل منصور؛ سیدحسن سعادتی


گفتگوهای چالشی

10. فرونشست زمین (بخش دوم راهکارها)

صفحه 57-66

احمد رحمانی


معرفی گونه‌های گیاهی نادر و در معرض انقراض ایران

15. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران

صفحه 91-96

محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی


16. جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران

صفحه 97-103

مهری دیناروند؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ بنفشه یثربی


تصاویری از طبیعت ایران

22. باغ گیاه شناسی ملی ایران.

صفحه 4-5

آسیه شامخی


26. آزادکوه

صفحه 90-90

حسن قلیچ نیا